Nissan SOFC 2Kilka dni temu firma  Nissan Motor Co., Ltd. ogłosiła, iż do roku 2020 wprowadzi do sprzedaży swój pierwszy samochód elektryczny napędzany przy pomocy systemu stałotlenkowych ogniw paliwowych (ang.: SOFC - Solid Oxide Fuel Cell). Paliwem w tym samochodzie będzie etanol lub jego roztwór.

Zasada działania napędu samochodu według tej nowatorskiej koncepcji będzie następująca; z etanolu w urządzeniu, które będzie się znajdować w samochodzie, zwanym reformerem zostanie wytworzony wodór, który wraz z tlenem znajdującym się w powietrzu będzie zasilał ogniwo paliwowe SOFC, następnie energia elektryczna wygenerowana w ogniwie paliwowym będzie przesyłana do akumulatora-bufora elektrycznego. Akumulator i ogniwo paliwowe SOFC będą zasilały silnik elektryczny stanowiący napęd samochodu (patrz schemat poniżej).
Wydaje się, iż to nowatorskie rozwiązanie technologiczne jest odpowiedzią firmy Nissan na wprowadzenie przez firmę Toyota w roku 2015 na światowe rynki swojego pierwszego komercyjnego samochodu zasilanego ogniwam paliwowym PEM (Toyota Mirai), który nie jest wyposażony w wytwornicę wodoru i wymaga odpowiedniej infrastruktury stacji paliw, na których można tankować wodór.

W przypadku tej opracowanej przez firmę Nissan technologii najważniejszą nowością jest wytwornica wodoru, która będzie się znajdować na pokładzie samochodu.
Jak twierdzą przedstawiciele firmy Nissan to bioetanolowe (e-Bio) ogniwo paliwowe w odróżnieniu od ogniw paliwowych PEM stosowanych do tej pory przez inne koncerny motoryzacyjne jest lepszym i tańszym rozwiązaniem do zastosowania w motoryzacji;

  • nie wymaga budowy infrastruktury do wytwarzania etanolu / biopaliw, ponieważ taka już istnieje,
  • technologia ta nie wymaga, w odróżnieniu od rozwiązań używanych do tej pory w samochodach na ogniwa paliwowe, stosowania drogich ciśnieniowych kompozytowych zbiorników na wodór,
  • nie ma potrzeby tworzenia nowej lub modernizacji istniejącej sieci stacji paliw, która umożliwi przechowywanie i dystrybucję tak „wymagającego” gazu jak wodór,
  • przy obecnie dostępnych technologiach produkcja biopaliw może być tańsza i łatwiejsza niż wytwarzanie wodoru,
  • transport, przechowywanie oraz dystrybucja etanolu lub jego roztworu jest bezpieczniejsze niż czystego wodoru,
  • w odróżnieniu od ogniw paliwowych PEM, wytwarzanie ogniw paliwowych SOFC jest tańsze, ponieważ w procesie ich produkcji nie stosuje się tak drogich materiałów jak np. platyna.
e bio bioetanolowe ogniwo paliwowe 

 Film:

 

ŹRÓDŁO:
Artykuł: NissanNews

Grafika: YouTube