Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Nissan SOFC 2Kilka dni temu firma  Nissan Motor Co., Ltd. ogłosiła, iż do roku 2020 wprowadzi do sprzedaży swój pierwszy samochód elektryczny napędzany przy pomocy systemu stałotlenkowych ogniw paliwowych (ang.: SOFC - Solid Oxide Fuel Cell). Paliwem w tym samochodzie będzie etanol lub jego roztwór.

Zasada działania napędu samochodu według tej nowatorskiej koncepcji będzie następująca; z etanolu w urządzeniu, które będzie się znajdować w samochodzie, zwanym reformerem zostanie wytworzony wodór, który wraz z tlenem znajdującym się w powietrzu będzie zasilał ogniwo paliwowe SOFC, następnie energia elektryczna wygenerowana w ogniwie paliwowym będzie przesyłana do akumulatora-bufora elektrycznego. Akumulator i ogniwo paliwowe SOFC będą zasilały silnik elektryczny stanowiący napęd samochodu (patrz schemat poniżej).
Wydaje się, iż to nowatorskie rozwiązanie technologiczne jest odpowiedzią firmy Nissan na wprowadzenie przez firmę Toyota w roku 2015 na światowe rynki swojego pierwszego komercyjnego samochodu zasilanego ogniwam paliwowym PEM (Toyota Mirai), który nie jest wyposażony w wytwornicę wodoru i wymaga odpowiedniej infrastruktury stacji paliw, na których można tankować wodór.

W przypadku tej opracowanej przez firmę Nissan technologii najważniejszą nowością jest wytwornica wodoru, która będzie się znajdować na pokładzie samochodu.
Jak twierdzą przedstawiciele firmy Nissan to bioetanolowe (e-Bio) ogniwo paliwowe w odróżnieniu od ogniw paliwowych PEM stosowanych do tej pory przez inne koncerny motoryzacyjne jest lepszym i tańszym rozwiązaniem do zastosowania w motoryzacji;

  • nie wymaga budowy infrastruktury do wytwarzania etanolu / biopaliw, ponieważ taka już istnieje,
  • technologia ta nie wymaga, w odróżnieniu od rozwiązań używanych do tej pory w samochodach na ogniwa paliwowe, stosowania drogich ciśnieniowych kompozytowych zbiorników na wodór,
  • nie ma potrzeby tworzenia nowej lub modernizacji istniejącej sieci stacji paliw, która umożliwi przechowywanie i dystrybucję tak „wymagającego” gazu jak wodór,
  • przy obecnie dostępnych technologiach produkcja biopaliw może być tańsza i łatwiejsza niż wytwarzanie wodoru,
  • transport, przechowywanie oraz dystrybucja etanolu lub jego roztworu jest bezpieczniejsze niż czystego wodoru,
  • w odróżnieniu od ogniw paliwowych PEM, wytwarzanie ogniw paliwowych SOFC jest tańsze, ponieważ w procesie ich produkcji nie stosuje się tak drogich materiałów jak np. platyna.
e bio bioetanolowe ogniwo paliwowe 

 Film:

 

ŹRÓDŁO:
Artykuł: NissanNews

Grafika: YouTube