W roku 2014 na świecie nastąpił duży wzrost udziału energii produkowanej przez turbiny wiatrowe w relacji do produkcji energii ogółem. Wzrost ten wyniósł 16,2% z 318,644 MW w 2013 roku do 369,597 MW w 2014 roku.
Znaczna część tego wzrostu przypadła na Chiny, Niemcy, USA, Brazylię i Indie.
Oczekuje się, że współczynnik globalnej ilości energii generowanej przez turbiny wiatrowe w relacji do produkcji energii ogółem będzie dalej rósł, chociaż w wolniejszym tempie niż miało to miejsce w roku 2014.

The Global Wind Energy Council przygotował trzy różne scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej na świecie: zachowawczy, umiarkowany i optymistyczny. We wszystkich tych wersjach zakłada się, iż energia z wiatru będzie stanowić znaczą część świtowego miksu energetycznego, stanowiącą około 6-9% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2020 i od 8% do 19% w roku 2030.

ŹRÓDŁA:
Artykuł: The Global Wind Energy Council
Zdjęcie: Andreas Klinke Johannsen / flickr